„Saahu ân! – Budu se dívat, jak zpráchnivíš, slabý člověče!“

Exterminus Lupus (ze staromerelštiny Obecný vykonavatel) je fakticky velmi úzká odnož animovaných nemrtvých zvaných HALRUU. V době rozmachu magických věd samozřejmě bujela uvnitř merelské civilizace také kriminalita. Magie poskytovala mnoho způsobů ke krádežím, pomluvám či vraždám na objednávku. Odsouzení čarodějové tak byli nejprve upalováni, než Balthazaar Bílý přišel s lepším řešením. Čarodějnické vyvrhely nechal zaživa zazdít hluboko do hrobek, kde do malého prostoru k odsouzenému čaroději uvěznil také přízrak z Bezedné rokle. Čaroděj tak musel podstoupit strašlivý a bolestivý souboj myslí, v němž buď zvítězil (a následně zahynul žízní či nedostatkem vzduchu), anebo podlehl a jeho mozek byl zkonzumován přízrakem. Ten následně ovládl jeho tělo, avšak byl poslušen příkazům toho, kdo jej z Bezedné rokle přitáhl. Kromě Balthazaara Bílého bylo ještě pár čarodějů, kteří vládli takovými schopnostmi.

Cíl tohoto procesu byl jediný – ovládnutý přízrak v těle čaroděje získal titul Exterminus (Vykonavatel) a strážil svatyně či hrobky merelské civilizace před nezvanými návštěvníky. Díky hibernaci mnoho Halruu (včetně Vykonavatelů) přežilo civilizaci merelů a stráží jejich minulost i dnes.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905