Raaliah je nižší démon pocházející z přízračného světa Bezedná rokle. Na rozdíl od přízraků jsou démoni schopni prolnout na materiální svět i bez hostitele, nepotřebují tedy k působení žádné mrtvé (ani živé) tělo. Démoni při příchodu na materiální svět obvykle zaujmou podobu korespondující jejich povaze, protože jsou však stvořeni a řízeni negativní (zlovolnou) energií, jejich vzhled bývá značně znetvořený. Raaliah jsou v Bezedné rokli bojácní tvorové parazitujících na zbytcích obětí válek mezi mocnějšími démony, není tedy divu, že při prolnutí na Iranu zaujmou podobu nechutné krysí bestie.

V boji je Raaliah nebezpečný zejména svou silou, rychlostí a neskutečně ostrými drápy. Jejich nejoblíbenější pochoutka je čerstvý lidský mozek.

Démoni jsou v hierarchii společnosti Bezedné rokle výše než přízraky, a jsou také o poznání mocnější. Zvýšený účinek proti nim mají magické či posvěcené zbraně, což je však jejich jediná slabina.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905