Ayaan Gavearixiel
„Vás by také leckdo nazval čarodějem, Gabrieli. Lovci lidí tedy určitě.

Nicméně v mých očích jste pouhým adeptem, co jen nezkušeně mrhá svým potenciálem.“

Sebestředný, marnivý a arogantní znalec magických věd – to je Ayaan Gavearixiel. Není pochyb o tom, že je opravdu schopný. Navenek vypadá jako hubený a neduživý nedorost, avšak tam, kde příroda vzala, tam také dala: Ayaanův intelekt je výjimečný, čarodějův mozek je schopen plánovat a konstruovat záležitosti do neskutečných detailů. Jeho předvídavost je excelentní, stejně jako schopnost se okamžitě adaptovat novým podmínkám.

Ayaan neumí konstruovat zaklínadla ze syrové magické moci, jako to dělá Gabriel nebo Raywa. K tomu, aby mohl čarovat, potřebuje nějaké médium v podobě krystalického minerálu (mezi nejběžnější patří křišťál, rubín, safír a obsidián). Jakmile má ale Ayaan k dispozici tyto krystaly, stává se velmi mocným a není radno jej podceňovat.


Beorden Kalony
„Všechen ten humbuk spojený s lovci čarodějů nemá racionální opodstatnění. Je to jen součástí plánu Prvorozených.

Já osobně čarodějům věřím – tedy, mám-li být konkrétní, důvěřuji přímo vám.“

Beorden Kalony je výjimečná osobnost severských svobodných měst, a je možné, že se jeho sláva rozšířila i daleko na jih až do velkovévodství. Nemá žádné nadpřirozené schopnosti, nepočítáme-li jeho eidetickou paměť.

Beroden Kalony si pamatuje všechny texty i obrazy, které v životě viděl, což mu v kombinaci s jeho nadprůměrnou inteligencí umožňuje analyzovat události v extrémně širokých relacích. Beorden umí nalézt souvislosti napříč civilizacemi, počítat v reálném čase kalendáře starých ras se současnými a s vysokou přesností oddělovat skutečnosti od výmyslů v rámci celé historie Eäänu.

Jestliže existuje někdo, kdo umí najít slabinu v plánu Prvorozených, je to právě Beorden Kalony.

 

Drast a Maarok
„Disciplína je jako železo. Když je moc horko, rozteče se jak hovno. Proto je třeba zachovat chladnou hlavu.“ – seržant Drast

„Všichni víte, co čarodějové dokážou. Kdo ne, je ignorant a nemá co dělat v mým oddílu.“ – desátník Maarok

Seržant Drast je ambiciózní voják. S Gilberdem nepracuje tak dlouho jako Maarok, avšak již prokázal své kvality a v jeho oddíle je vidět kus důstojnické práce. Na první setkání působí Drast dojmem tupého svalovce, ale opak je pravdou. Drast je chytrý a chladnokrevný, se skvělým odhadem lidí.

Maarok je věrný spojenec kapitána Gilberda, kterého následuje od samých začátků jeho žoldnéřské kariéry. Leckdo by řekl, že ti dva spolu došli do pekla a zpátky. Oba přežili mnoho bitev, oba si nesou cejchy a válečnické zkušenosti. Maarok se specializuje na dalekonosnou střelbu. Jeho luk vyžaduje velkou sílu k napnutí, avšak poté je schopen prorážet plátové zbroje stejně jako papír. Už několikrát odmítl povýšení; rád zůstává se svým malým úderným oddílem a nenechává se spoutat zodpovědností za větší vojenské celky.


Gilberd Moor
„Vaše práva končí tam, kde se nachází špička mého meče.“

Typický severský válečník – vysoký a houževnatý, to je Gilberd Moor. Původně důstojník osobní gardy Jeho Excelence Orlanda McRoye, nyní žoldnéřský vojevůdce a kapitán, který má k ruce tři stovky nejpovolanějších bojovníků. Za svou oddanou službu byl povýšen do rytířského stavu, a ačkoliv zůstal v Pevnosti jako čestný člen osobní stráže, politika jej nikdy moc nebrala, a tak znovu sáhnul po meči a zbroji. Se svou výbavou a na bitevním poli se cítí nejjistěji.

Kapitán Gilberd neváhal ani chvíli, když se severně od Bašty zmobilizovala hrozba v podání nájezdníků renegátského barona Ulricha. Ve službách hraběte sebral své věrné válečníky a vyjel do bitvy o Graav.
Gilberd Moor je silná a charismatická osobnost, a tak není divu, že si moc nesedl s jiným skvělým vojevůdcem – kapitánem Henrikem (viz Cizí postavy z Jeskyně Tisíce přání).

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905