Ghasti patří Nemrtvé. Jsou to vyšší formy ghůlů, kteří již mají tolik energie, že mohou zabránit hnilobnému rozkladu mrtvých tkání a některé tkáně (svalovinu) i rekonstruovat. Zároveň umí využít alespoň základní intelekt zemřelého, což je činí o poznání nebezpečnější než ghůly. Stále jsou však ovládání přílišnou agresivitou a jen málokdy umí uklidnit svůj hlad po čerstvé krvi.

V boji jsou Ghasti nebezpeční zejména svou rychlostí a také schopností ustát i poměrně devastující zranění (např. ztrátu končetiny). Velmi často útočí holýma rukama, respektive ostrými pařáty, mohou však bez problémů vládnout i ocelovou zbraní. Toho využívají zejména v případech, měl-li k tomu zaživa jejich nositel předpoklady.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905