Ghůlové patří do kategorie Nemrtvých. Jsou to nejnižší formy přízraků, které jsou schopny se uchytit v materiálním světě a parazitovat na mrtvých tělech. Mají poměrně malou moc, a tak jsou schopni zajistit pouze základní funkce pro fungování hostitelského těla. To však dál podléhá rozkladu, což ghůly nutí zabíjet živé tvory, jejichž těla pak slouží ghůlům pro další neživot v materiálním světě.

Agresivní chování ghůlů vždy vyústí v souboj na život a na smrt. Tito nemrtví skoro vždy útočí holýma rukama, neboť využívat jiné předměty nebo zbraně dokáže jen malé množství ghůlů. Vzhledem k hnilobnému rozkladu jsou jejich pařáty často nebezpečné i možností přenosu nejrůznějších nákaz či nemocí.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905