„Hrrruargh!“Ghůlové patří do kategorie Nemrtvých. Jsou to nejnižší formy přízraků, které jsou schopny se uchytit v materiálním světě a parazitovat na mrtvých tělech. Mají poměrně malou moc, a tak jsou schopni zajistit pouze základní funkce pro fungování hostitelského těla. To však dál podléhá rozkladu, což ghůly nutí zabíjet živé tvory, jejichž těla pak slouží ghůlům pro další neživot v materiálním světě.

Agresivní chování ghůlů vždy vyústí v souboj na život a na smrt. Tito nemrtví skoro vždy útočí holýma rukama, neboť využívat jiné předměty nebo zbraně dokáže jen malé množství ghůlů. Vzhledem k hnilobnému rozkladu jsou jejich pařáty často nebezpečné i možností přenosu nejrůznějších nákaz či nemocí.

Někdy může nastat situace, že se ghůl uchytí v materiálním světě na místě, kde je působnost nemrtvého výrazně omezena. Typickým příkladem může být hřbitov zabezpečený slábnoucí divinační pečetí. Vliv pečeti již nestačí k tomu, aby zabránil přízrakům prolnout na materiální svět, avšak ještě dlouho bude nemrtvým bránit opustit pozemek hřbitova. Pokud ghůl v těchto podmínkách není rozškubán jinými nemrtvými v rámci konkurenčního boje, může přejít do stavu hibernace, v němž spotřebovává pouze minimum energie. Vliv Bezedné rokle však nadále sytí hřbitov svou energií, a moc hibernujících ghůlů tak paradoxně narůstá. Když se tito nemrtví posléze opět aktivují, jsou mnohem silnější než při stavu svého zrodu. Odlehlé a opuštěné hřbitovy jsou kvůli tomuto fenoménu velmi nebezpečnými místy.

* Ve vzácných případech může z Bezedné rokle prolnout Morový ghůl. Obvykle se tak stane na místech, které je prokleté, anebo zde došlo k závažnému zločinu, jenž nebyl nikdy potrestán. Morové ghůly sytí značná nenávist a mění jejich zkaženou krev na prudký jed. Zasažení pařáty Morového ghůla je tak mnohem nebezpečnější než u běžných nemrtvých stvůr.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905