Halruu (merelsky „Hlídač“) jsou zvláštní skupina Nemrtvých. Jsou to přízraky z Bezedné rokle, které někdo před prolnutím na materiální svět ovládne, následně je umístí do předem připraveného těla a oživlého mrtvého následně donutí k poslušnosti. Je zřejmé, že takto postupovat mohou pouze lidé či zástupci jiných ras vládnoucích čarovnou mocí. Těmto se následně říká nekromanti.

Díky nárokům na energii mají Halruu z hlediska tkáňového zázemí poměrně minimalistický vzhled. Většinou se jedná o kostru potaženou kůží, či o kostru samotnou. Všechny nepotřebné tkáně jsou buď odstraněny chirurgicky (k tomuto se uchylují méně schopní nekromanti), či magicky (u schopnějších nekromantů). V drtivé většině případů mají Halruu jistý intelekt, avšak jejich vůle je naprosto podřízena jejich stvořiteli. Ten jim může dát libovolné příkazy a Halruu se je bude snažit beze zbytku vyplnit, a svou činnost bude vykonávat do té doby, než přijde jiný příkaz. Halruu nemají problém přežít svého stvořitele; jsou schopni jakési hibernace, v níž spotřebují naprosté minimum energie a tím zůstanou aktivní po mnoho desítek až tisíců let.

Historicky prvním nekromantem byl merelský archčaroděj Balthazaar Bílý, v jehož šlépějích pak pokračovalo několik dalších desítek mágů. Merelové od té doby umisťovali Halruu do svých hrobek, aby chránili bohatství a pozůstatky merelské civilizace i tisíce let po jejím zániku.

V dnešní době je možné na Halruu narazit zejména v hrobkách dávnověkých merelských ruin. Tam stále plní rozkazy svých stvořitelů a hlídají místo před vetřelci. Pokud dojde k boji, jsou Halruu velmi nebezpeční protivníci. Mohou snadno ovládat zbraně stejně jako lidé, mají nadpřirozenou sílu i rychlost. Jediná jejich slabina tkví v poměrně chabé konstituci. Nejsou-li oděni do těžkých zbrojí, dva tři přesné zásahy je spolehlivě zlikvidují.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905