Nemrtví jsou definováni jako přízrační tvorové z Bezedné rokle, kteří nemají v materiálním světě žádnou fyzickou podobu, a proto parazitují na mrtvých tělech lidí či jiných tvorů. Lidé se naučili, že pouze provedením řádného pohřbu spojeného s primitivními divinačními rituály se mohou chránit před napadením přízraků z Bezedné rokle. Nepohřbená, či špatně pohřbená těla jsou pro ně ideálním terčem. Jakmile se mrtvého těla zmocní, mohou jej přinutit fungovat v rámci fyzikálních zákonitostí materiálního světa.

Ti nejslabší nemrtví mají pouze tolik energie, aby byli schopni povstat a vykonávat jednoduché činnosti. Mrtvá těla se dál rozpadají a tlí, a je jen otázkou času, než budou úplně k nepotřebě. Vyšší přízraky jsou mocnější, a po ovládnutí mrtvého těla jsou schopni i zrekonstruovat zčásti, anebo úplně jeho tkáně. V některých případech je pak takřka nemožné rozeznat nemrtvého od živého člověka. Kromě toho jsou vyšší nemrtví schopni využívat i původního intelektu zemřelého, a ti nejmocnější z nich mají vlastní inteligenci, kterou si přenesou i do jakéhokoliv jiného nositele (tedy mrtvého těla).

Nemrtví jsou bez výjimky velmi agresivní a touží po smrti všech živých tvorů. Unikající životní esenci z umírajících těl jsou schopni využít na regeneraci sebe sama, anebo alespoň k dalšímu přežití. Nižší nemrtví útočí pudově, vyšší a inteligentní formy jsou pak velmi nebezpeční, neboť jsou schopni plánovat, skrývat se a čekat na nejpříhodnější okamžik. Ti nejvyšší nemrtví jsou schopni přežít i celé dekády či staletí přímo ve městech, kde není takřka možné jej rozeznat od skutečných lidí.

Někdy jsou Nemrtví povoláváni záměrně, lidmi či tvory mající takovou moc, která dokáže přilákat a ovládnout přízrak z Bezedné rokle. Takovým tvorům se následně říká Halruu.

 
 
 

Kontakt

Email: info@gabriel-knox-gamebook.eu

tel: +420 737 977 905